skip to Main Content

Το Σχολείο μας, το ΓΕΛ Βάμου, ιστορικό σχολείο που λειτουργεί στον ίδιο χώρο από το 1936, ανήκει στη Δ. Δ. Ε. Χανίων και βρίσκεται στον δήμο Αποκορώνου (35 χλμ ανατολικά των Χανίων και 30 χλμ δυτικά του Ρεθύμνου) σε μία περιοχή φυσικού κάλους με πλούσια βλάστηση, εναλλαγές τοπίων, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα, ανάμεσα σε δύο σημαντικές πόλεις με πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι είναι το μοναδικό Γενικό Λύκειο στην ευρύτερη περιοχή (μεταξύ Σούδας και Σφακίων)· κατά συνέπεια αποτελεί σημαντικό μορφωτικό και πολιτισμικό παράγοντα σε τοπικό επίπεδο.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από 20 καθηγητές (μόνιμους και αναπληρωτές) οι οποίοι στο σύνολό τους είναι αποτελεσματικοί παιδαγωγοί, με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, όρεξη για δουλειά και επιθυμία για ανανέωση. Οι μαθητές μας (172 [σχ. έτος 2016-17] έναντι 160 [σχ. έτος 2015-16]) είναι διαφορετικού κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου (άλλες περιοχές είναι κυρίως αγροτο-κτηνοτροφικές, ενώ άλλες έχουν τουριστική ανάπτυξη), και παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς τις προσλαμβάνουσες, τις ευκαιρίες και τη σχέση με τη μάθηση. Ο Διευθυντής και οι Διδάσκοντες, ωστόσο, καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να αμβλύνουν τις διαφορές αυτές και να προσφέρουν στους μαθητές με τρόπο σύγχρονο και δημιουργικό γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς.
Ειδικότερα, την τελευταία τριετία αξιοποιώντας πόρους (οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου, δωρεές αποφοίτων, τοπικών παραγόντων, κατοίκων με ευαισθησία για τα εκπαιδευτικά θέματα) έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια βελτίωσης των τεχνολογικών υποδομών του σχολείου (τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων, αγορά βιντεοπροβολέων, αναβάθμιση του Εργαστηρίου Πληροφορικής, επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δίκτυου), ώστε η αξιοποίηση των ΤΠΕ να επεκταθεί στο σύνολο της διδακτικής πράξης. Επιπλέον, από το σχολικό έτος 2015-16 ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες διεθνοποίησης του σχολείου μας. Έτσι για πρώτη φορά το σχολείο υπέβαλε με επιτυχία αιτήσεις στο πλαίσιο δράσεων ΚΑ1 και ΚΑ2, ενώ αδελφοποιήθηκε με το Λύκειο Μακαρίου Γ΄της Λάρνακας.
Παρά το εξετασιοκεντρικό πνεύμα που διακρίνει τη λυκειακή εκπαίδευση, στο σχολείο μας δίνεται μεγάλη έμφαση για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσεων, κλίσεων αλλά και ομαδικής νοοτροπίας μέσα από την εκπόνηση project συνεργατικού χαρακτήρα έξω από τα στενά όρια της τάξης. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και της αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών με την πραγματοποίηση ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της Υπαίθριας Εκπαίδευσης (Οutdoor Εducation), καθώς πιστεύουμε ότι αυτή α) ωθεί τους μαθητές στην κατανόηση του φυσικού κόσμου και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς τριγύρω τους, β) επεκτείνει τα όρια της «κλειστής» τάξης, γ) διεγείρει τις αισθήσεις μέσω της άμεσης εμπειρίας, δ) ενισχύει την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, οι μαθητές μας συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε διασχολικά πρωταθλήματα, σε μαθητικούς διαγωνισμούς, σ? εθελοντικά δίκτυα και φιλανθρωπικές δραστηριότητες αποδεικνύοντας έμπρακτα την επιθυμία τους για δημιουργικότητα, αλλά και τις κοινωνικές ευαισθησίες τους. Επιπλέον, κάθε χρόνο αρκετοί απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Έτσι, παρά τις κοινωνικές και τοπικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την περιοχή του Αποκόρωνα, αλλά και τις μαθησιακές αδυναμίες που παρατηρούνται  εν γένει στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, το εκπαιδευτικό κλίμα στο σχολείο αποτιμάται από διάφορους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας ως εξαιρετικό. Ένα ακόμη στοιχείο που λειτουργεί θετικά, με ιδιαίτερη σημασία για τη νοοτροπία της περιοχής, είναι ότι στο σχολείο υπάρχει ασφάλεια και συνεκτικότητα μεταξύ των μαθητών γεγονός που ενισχύει την κοινωνικοποίησή τους και τη διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ τους. Η συνεχής, άλλωστε και χωρίς προβλήματα φοίτηση αλλοδαπών μαθητών είτε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, οι οργανωμένες δράσεις κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η τακτική συνεργασία με φορείς όπως οι Γιατροί του Κόσμου, ο Ερυθρός Σταυρός, η τοπική ενορία του Αγίου Νικολάου κ.ά, έχουν δώσει στο σχολείο μας μία ταυτότητα δημοκρατικής συνείδησης, σεβασμού κι ανεκτικότητας για τον άλλο και το διαφορετικό την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε μέσω της συμμετοχής μας στο εν εξελίξει σχέδιο δράσης ΚΑ2 με τίτλο: «Αγώνας κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού».

Εν κατακλείδι, το ΓΕΛ Βάμου παρά τα κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα συνήθη λειτουργικά κενά που χαρακτηρίζουν τα επαρχιακά σχολεία, αλλά και το πνεύμα τοπικισμού που διακρίνει τις κλειστές κοινωνίες, αποτελεί ένα περιφερειακό σχολείο που προσπαθεί να δώσει στην έννοια παιδεία ουσιαστικό και αληθινό περιεχόμενο. Μία συνοπτική εικόνα για τα παραπάνω μπορεί να αποκτήσει κάποιος από την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Back To Top